Hitta din egen marknadschef i Smålands-regionen

Här nedan finns alla aktuella kandidater i bokstavsordning på efternamn.
Kort beskrivning och länk vidare till mer information och direkt kontakt.

Alla kandidater är granskade av Marknadscheferna Norden AB och innan de godkänns för att vara med på Marknadschefsbanken. Men, alla affärsrelationer är direkt mellan er och respektive konsult.

Magnusson, Matz

Matz Magnusson är konsult med 20 års erfarenhet av arbete med varumärkesfrågor. Med erfarenheter från Stena Line, Ikano Bank, Göteborg Energi, Öresundståg och Träcentrum. De frågor vi arbetat med i dessa företag handlar oftast om hur medarbetare kan inspireras att leva upp till sitt varumärkeslöfte för att skapa lönsamma kundrelationer. 
Matz kan hjälpa dig med inspiration av medarbetare kring varumärkesfrågor och kundbemötande. Inköp och genomförande av kundundersökningar och varumärkes-undersökningar. Upprättande av marknadsplan, varumärkesplattform, kommunikationsplattformar och kontakt med olika byråer. Liksom policys för kundbemötande och kommunikation.

Mail: matz@magnussonkennberg.se
Telefon: 0768-789090
Hemsida: www.magnussonkennberg.se
LinkedIn

Skrealid, Ingegerd

Civilekonom med mer än 20 års erfarenhet av marknadsföring, media och kommunikation samt varumärkesutveckling. Jag är en driven marknadsstrateg, affärsutvecklare, kommunikatör, projektledare och copywriter/skribent med mer än 20 års erfarenhet från reklam- och kommunikationsbranschen.
 Under årens lopp har jag haft förmånen att få arbeta med uppdrag av lokal, regional, nationell och internationell karaktär och med så väl små lokala som stora internationella företag inom vitt skilda branscher, från B2C, till B2B och offentlig verksamhet.
  Jag drivs av att bygga upp, att få organisationer och människor att växa. Gärna genom att ta steget utanför de ordinarie ramarna och hitta nya, många gånger helt oprövade vägar för att nå kända (eller hittills ”okända”) mål och målgrupper. Jag siktar hela tiden på målet och på att slutföra en uppgift på bästa sätt – ekonomiskt som genomförandemässigt.
  Specialistområden: Marknadsstrategier och marknadskommunikation, varumärkes- och affärsutveckling. Strategi- och positioneringsarbete och kommunikation i traditionella och digitala kanaler. 
   Jag öppen för så väl längre som kortare interima uppdrag som marknadschef, kommunikationschef eller varumärkeschef och projektledare – på hel- eller deltid.
 
Mail: ingegerd@cretiva.se
Tel: 070-620 50 52
Hemsida: www.cretiva.se
LinkedIn